Linnavolikogu valimised on ukse ees ja sel korral on meil võimalik neile vastu minna päris uhke tundega. Napi aastaga koalitsioonis oleme suunanud Tartu linnavalitsemise sotsiaaldemokraatlikumale rajale – see valitsus on palju rohkem meie nägu, kui Reformierakond seda soovinud oleks. Selgitan teile järgnevas, kuidas see on meie valimiskampaania võtmeküsimus.

Sotsiaaldemokraatideta linnavalitsuses ei räägiks me üle aastakümnete suurimatest investeeringutest sotsiaalvaldkonda ja tõsisest tähelepanust haridusasutuste investeeringutele. Hoolimata reformierakonna varasemast vastuseisust, suutsime me peatada lasteaia kohatasu tõusu – ja kui meil hästi läheb, siis ei tõuse kohatasu ka järgmisel valitsemisperioodil. Valminud on uus Nõlvaku hooldekodu, munitsipaalmajad Tüve tänaval, pea korraga on renoveerimisel kaks lasteaeda ja kavandame üht uut.

Linnaruumi turvalisusega jalakäijatele ja jalgratturitele tegeleme lõpuks ometi Tartus tõsimeeli, Sadamaraudteest ei saagi tänu meile automagistraali, meie rohe- ja haljasalade elurikkus pole kunagi leidnud nii palju tuge ja tähelepanu. Seda kõike oleme me suutnud teha minu kureeritava rahanduspoliitika ja eelarvega, mis erinevalt vabariigi valitsuse esitatust hoidub kärbetest ja koondamistest. Meie väärtustame ja hoiame häid töötajaid ja see tähendab, et kriisi ei ületa me töötajate sissetulekuid vähendades, vaid vastupidi, nende kindlustunnet hoides. Täpselt samasugust kindlustunnet pakume me ka oma partneritele, olgu linna rendipindadel ettevõtjaile, kultuuriasutustele või huvihariduse korraldajaile – me aitame nad kriisist läbi.

Need ja mitmed teised muutused oleme saavutanud meie fraktsiooni, komisjoniliikmete ja paljude heade nõuandjate pühendumise tulemusena. Linnavolikogu esimehena on Lemmit viinud läbi digipöörde volikogu töös ja Asko olnud asendamatuks toeks kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks linnavalitsuses. Kadri asendamatu roll planeeringuaruteludes ja fraktsiooni ühtesidujana vajab samuti tingimata esile tõstmist. Meie koostöö ja solidaarne üksteise toetus on olnud suurepärased – hirmsasti tahan teid kõiki selle eest tänada!

Erinevalt Lemmitust arvan ma siiski, et meie eesmärk selles kampaanias pole otsida taga uusi sotsiaaldemokraatlikke väärtusi ja tuvastada šampanjasotsialiste meie seas. Ma ei kahtle, et meie meeskond ja üheskoos koostatud valimisprogramm ongi parimad Tartu linnale, oleme ju üle aasta koos kõvasti tööd teinud.

Selle valimiskampaania mõte on näidata, et oleme suutnud oma eesmärke saavutada isegi keerulises koalitsioonis Reformierakonnaga, oleme oma saavutuste üle uhked ning soovime valijate toetust, et saaksime neid teostada veelgi suuremas mahus - mitte väiksema partnerina koalitsioonis, vaid juhtivas rollis linnas.

Aastaga oleme saavutanud palju, aga veelgi rohkem on ees ning meie tuleviku edu saab kasvada ainult tänu saavutustele. Nii on Tartu kliimakava täideviimine, erinevate liiklejagruppide liikuvuse ja ligipääsetavuse probleemid ning linnasüdame rohealade elurikkuse tagamine, pindala säilitamine ja vajadusel kompenseerimine jätkuvalt arutelude küsimus.

Need küsimused saavad ka valimiskampaania küsimusteks ja meie linnapeakandidaadi ning esinumbri roll on siin selgelt eristuda konkurentidest, näidata meie programmi ajakohasust ja teostatavust, olla see inimene, keda neil teemadel usaldatakse ja eestvedajana nähakse.

Eristumine koalitsioonipartnerist on siin üks võtmeküsimusi. Ainsa naisena kuueliikmelises linnavalitsuses pean vajalikuks, et väljendaksime lisaks selgelt ka võrdõiguslikkuse eesmärke oma kampaanias. Naiselikku jõudu oleks tarvis linnavalitsusse rohkem ja kellel muul kui mitte meil on kohustus seda siia tuua? Minu aasta jagu kogemust linnavalitsuses on näidanud, et ka kohalikus poliitikas vajab keskmise meespoliitiku pilk hädasti tasakaalustamist – see pole lihtsalt sõnakõlks. Naiste kogemused on tihti teistsugused meeste kogemustest, klaaslagi ja soo põhjal pisendamine on ikka veel reaalsus.

Meie konkurentidest Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised panevad välja linnapeakandidaadi, kes lisaks sellele, et on naised, on tuntud ka võrdsete õiguste eest seisjaina. Ma arvan, et on oluline, et sotsiaaldemokraadid siin enda juhtrolli Tartus käest ei annaks. Ebavõrdsusele mis tahes selle ilminguis tähelepanu juhtimine on meie tugevus ja sellele vastu astumine kahtlemata meie sisemine sund – valijagi ootab just meilt siin selgeid samme ja otsustavust.

Ka meie koalitsioonipartner on tubli olnud. Kui ta nii mõnelgi korral algul kõhkles meie heade ideedega kaasa tulemast, siis nüüd tänab ta meid tihti innovatiivsuse ja selge väljakutse esitamise eest. Reformierakond tuli rahvale lähedale tselluloositehase vastases võitluses, aga kas ta oleks seda ilma meie tagant torkimiseta teinud? Kas Urmas Klaas räägiks elurikkusest, huvitegevuse täiendavast toetamisest või kliimaneutraalsuse püüdlemisest, kui ta ei kardaks neis ideedes meile alla jääda?

Meie kandidaatidest paljud on eri kodanikuühendustes igapäevaselt lahendamas ühiskondlikke probleeme ja vähendamas ebavõrdsust, mistõttu meie ei mõju oma kõnedes elitaarse ja võltsina. See on kindel pind, millele toetada valimiskampaania sõnumid.

Meie teod Tartus on olnud hästi nähtavad, eesmärgid ja mõtted selged, ärme takerdu sõnavahuveinistesse aruteludesse. Muutus algab Tartust ka meie erakonna jaoks. Siin on sotsiaaldemokraadid hetkel võtmerollis ja meie edu annab uut indu kogu erakonnale meie ühiste väärtuste elluviimisel. Olen valmis olema meie Tartu linnapeakandidaat, aga saame me seda teha vaid üheskoos – palun Sinu toetust ja usaldust selleks.

See on kavand kõne jaoks, mille pidasin Tartu Sotsiaaldemokraatide üldkogul 6. juunil 2021

Viimane muudatus: